Energiecontracten, PPA’s en markttoegang

Uw energie is onze passie. Om hierin maximaal resultaat te behalen, zullen wij u blijvend adviseren, ondersteunen en ontzorgen in de optimalisatie van uw gehele energie portefeuille. We leveren in dit gehele spectrum toegevoegde waarde. Dit betekent dat, nadat we met u uw inkoopstrategie hebben ontwikkeld, we u begeleiden met het vinden van het meest geschikte inkoopcontract voor de levering van (duurzame) energie, alsook voor de levering van meetdiensten en infradiensten.

Samen met u kiezen we hierbij voor de optie die het beste past bij uw organisatie:

Onderhands aanbesteden
Europees aanbesteden
Bilateraal aanbesteden (PPA’s)

Tendering van (duurzame) energie

Leveranciers hanteren verschillende energiecontracten met verschillende voorwaarden. Dit betekent dat het contract met de voordeligste prijzen en/of opslagen niet altijd het meest gunstige contract voor u is. Op basis van uw inkoopstrategie bepalen we daarom samen met u welke prijsconstructie en welke type contract het beste bij uw organisatie passen. Daarbij besteden we natuurlijk ook aandacht aan de financiële en juridische risico’s. Deze informatie zetten we uit in de markt in de vorm van een aanvraag of RfQ. Vervolgens selecteren we de leveranciers op basis van uw voorkeur. 

Zonne-energie

Evaluatie offertes

Door onze jarenlange ervaring en doordat we boven op de markt zitten, weten we waar we rekening mee moeten houden bij de selectie van de ontvangen offertes. Met de leveranciers die de beste offertes hebben uitgebracht, gaan we om tafel zitten. Omdat we een erkend begrip zijn binnen de energiewereld, kunnen wij aantrekkelijke kortingen en afwijkende voorwaarden bedingen. Hierdoor weet u zeker dat uw contract de meest gunstige voorwaarden heeft. 

Europees aanbesteden

(Semi-) overheden en publiekrechtelijke instanties zijn in veel gevallen verplicht om Europees aan te besteden. Een Europese aanbesteding voor de levering van (duurzame) energie (elektriciteit en/of gas), meetdiensten en/of infradiensten is niet eenvoudig. Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving van Europese aanbestedingen en de energiemarkt op de voet. Naast actuele kennis en ervaring met de Europese aanbestedingsregels weten wij ook alles van de energiemarkten om zo voor u tot het meest gunstige energiecontract te komen. Wij adviseren, assisteren en ondersteunen u gedurende het hele traject. Daarnaast kunnen we ook als penvoerder en centraal aanspreekpunt optreden en zorgen voor de publicatie en correspondentie via digitale kanalen zoals TenderNed. Op die manier nemen wij u veel zorgen uit handen, waardoor u energie overhoudt voor andere dingen. 

PPA’s (Power Purchase Agreements)

Naast overheden willen steeds meer klanten in de industrie en retail overstappen naar duurzame inkoop van energie, herleid tot aan de bron. Hiervoor moet u één of meerdere zogenoemde Power Purchase Agreements PPA’s afsluiten. Dit betekent in de praktijk dat u een langlopende overeenkomst sluit met een producent van hernieuwbare energie. U kunt dit ook via een handelspartij laten lopen die de programmaverantwoordelijkheid, profilering en onbalans (eventueel gekoppeld met opslag) op zich neemt. Ook kunt u ervoor kiezen om bepaalde risico’s wel of juist niet bij een dergelijke partij te verzekeren. 

Complexiteit

Door een directe overeenkomst tussen producent en afnemer zijn er wederzijdse voordelen te behalen, in zowel geld, risico als milieuwinst. Tegelijkertijd kost het vinden van overeenstemming over de voorwaarden veel tijd. PPAcontracten zijn er in diverse vormen, allemaal erg complex. Daarbij komen de noodzakelijke diensten om vanuit de PPAcontracten uw benodigde profiel te leveren en dit per aansluiting te factureren. U moet daarbij rekening houden met voorwaarden vanuit de wet- en regelgeving, maar ook met het grillige karakter van de productie van hernieuwbare energie (zoals bijvoorbeeld wind- en zonne-energie).  

Onderzoek

Samen met u onderzoeken we of een PPA gunstig kan zijn voor uw organisatie en of u hiermee de strategie en doelstellingen op bijvoorbeeld duurzaamheid kunt halen. Als dit het geval is, dan ondersteunen we u in het gehele traject waarbij we vanuit onze helikopterview alle relevante aspecten in kaart brengen en meewegen. Kortom, wij ontzorgen u gedurende het hele traject, zodat u uw doelstellingen kunt halen. 

Uw voordelen

Volledig onafhankelijk
Jarenlange ervaring
Markttoegang
Doorgronden van voor- en nadelen
Voorop in innovatie
Volledige ontzorging

Kortom, we adviseren, assisteren en begeleiden u bij het vinden van het meest gunstige inkoopcontract: innovatief of traditioneel. Gedurende dit gehele proces opereren we vanuit het belang van uw organisatie: onafhankelijk, deskundig en betrokken!

Contactpersonen

Ton Streefland

Directeur en Consultant

+31 6 5351 3506
t.streefland@energie-makelaar.com

Herman Laeven

Directeur en Consultant

+31 6 2145 9695
h.laeven@energie-makelaar.com

Edwin de Jong

Directeur en Consultant

+31 6 5271 6489
e.dejong@energie-makelaar.com

Antoine Badart

Consultant

+31 6 1160 4390
a.badart@energie-makelaar.com

Erik Maljers

Consultant

+31 6 5087 7955
e.maljers@energie-makelaar.com

Dènis Bronwasser

Consultant

+31 6 5377 1228
d.bronwasser@energie-makelaar.com