Onderzoek en haalbaarheidsstudies

Uw energie is onze passie. Om hierin maximaal resultaat te behalen zijn wij continue in de markt actief om nieuwe ontwikkelingen te volgen én te initiëren. Dit betekent dat we de kansen die de constant veranderende energiewereld met zich mee brengt vertalen naar  uw organisatie, om deze maximaal te benutten. En tegelijkertijd houden we oog voor het inperken van de risico’s.

Middels impactanalyses en haalbaarheidsstudies brengen wij gedurende onze gehele dienstverlening terugkerend uw kansen en risico’s in beeld omtrent onder andere:

Verduurzaming
Netbeheer
En meer

Verduurzaming

Ondanks dat de energietransitie de nodige uitdagingen voor organisaties en overheden met zich meebrengt, levert het vaak ook mooie kansen op. Wij zetten ons daarom dagelijks in om de energietransitie voor u te laten werken. Vanuit onze kennis over de gehele energieketen, de geldende regelgeving en de technische mogelijkheden, adviseren we organisaties en overheden omtrent innovaties, verduurzaming en efficiencyverbeteringen. Zo helpen we organisaties en overheden inzicht te krijgen in alle vormen van duurzame opwekking (van WKK installaties, biomassa tot wind- en zonenergie), en de toepasbaarheid, haalbaarheid en rendement daarvan. Mocht uit onze studies blijken dat juist duurzaam inkopen vanaf de bron de meest geschikte vorm voor uw organisatie is, dan ondersteunen we u uiteraard bij de realisatie hiervan (zie ook PPA’s).

Beleidsdoelstellingen

Via aanbestedingsprojecten hebben we diverse overheden op deze manier al op weg kunnen helpen met het realiseren van hun beleidsdoelstellingen. Bedrijven hebben we vooral kunnen helpen door subsidies en fiscale maatregelen optimaal te benutten. Verder ondersteunen we bedrijven door de invloed van het klimaatbeleid in kaart te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet Milieubeheer, EED-auditplicht, MJA3/MEE, en EPBD.

Netbeheer

Onze specialisten binnen de Energie Makelaar hebben merendeels een technische achtergrond. Ook nemen onze adviseurs jarenlange ervaring mee vanuit hun werkverleden bij energieproducenten, energiehandelaren en netwerkbedrijven. Deze kennis zetten we niet alleen in voor duurzaamheidsstudies, maar ook bij het ondersteunen van alles op het gebied van netbeheer. Dat netbeheerders al decennia gereguleerd zijn, betekent namelijk niet dat er geen kansen te benutten zijn voor ondernemingen. Zo helpen we organisaties en overheden inzicht te krijgen en alle mogelijkheden tot optimalisatie te benutten. Vaan het realiseren van private netten tot het samenvoegen van HS en MS (maatwerk) aansluitingen, opleggen van restricties door congestiemanagement en cable pooling. We begeleiden en adviseren organisaties bij ACM procedures en helpen organisaties bij het in kaart brengen en compleet uitwerken van de tariefstructuren voor private netten.

Uw voordelen

Al uw energiezaken ondergebracht bij één partij
Alle kennis en expertise omtrent energietransport en energietransitie in huis
Pro-actief inspelen op veranderende wetgeving

Middels onze expertise, ervaring en kennis over uw energieportefeuille, kunnen we snel een beeld schetsen waardoor sub optimalisatie en verkeerde beslissingen worden voorkomen en u de juiste keuzes maakt! Over de gehele linie van energie bieden wij toegevoegde waarde: onafhankelijk, deskundig en betrokken!

Contactpersonen

Ton Streefland

Directeur en Consultant

+31 6 5351 3506
t.streefland@energie-makelaar.com

Herman Laeven

Directeur en Consultant

+31 6 2145 9695
h.laeven@energie-makelaar.com

Edwin de Jong

Directeur en Consultant

+31 6 5271 6489
e.dejong@energie-makelaar.com

Antoine Badart

Consultant

+31 6 1160 4390
a.badart@energie-makelaar.com

Erik Maljers

Consultant

+31 6 5087 7955
e.maljers@energie-makelaar.com

Dènis Bronwasser

Consultant

+31 6 5377 1228
d.bronwasser@energie-makelaar.com