Energiemanagement en monitoring

Uw energie is onze passie. Om hierin maximaal resultaat te behalen, zullen wij u blijvend adviseren, ondersteunen en ontzorgen in de optimalisatie van uw gehele energie portefeuille. We leveren in dit gehele spectrum toegevoegde waarde. Dit betekent dat we ons niet alleen bezighouden met de inkoop van energie, maar ook met het optimaliseren van uw energiehuishouding met het oog op kostenbesparingen en (het naleven van verplichte regelging middels omtrent) CO2 reductie.

Om uw energiehuishouding zo efficiënt mogelijk in te richten doorlopen we terugkerend de volgende fasen:

Energiemeting
Energiemonitoring
Optimalisering

Energiemeting

Door middel van de juiste energiemeters op de juiste plaats te zetten, kan het energieverbruik van uw organisatie in kaart worden gebracht. Middels onze jarenlange ervaring assisteren, begeleiden en adviseren we niet alleen bij het positioneren van eventuele energiemeters achter de hoofdaansluiting, maar ook bij het vinden van de juiste meetdienstpartij. Vanwege de liberalisering van de Nederlandse markt onderscheiden meetdienstpartijen zich namelijk niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit.

Energiemonitoring

Wanneer we via de meters inzicht krijgen in uw energieverbruik, dan kunnen we een set van productievariabelen koppelen aan uw verbruik. Hiermee ontstaat inzicht en voorspelbaarheid. In eerste instantie bewerkstelligen we dit op hoofdmeter niveau, en indien uit bovenstaande analyse blijkt dat een meter achter de aansluiting wenselijk of nuttig kan zijn voor uw organisatie, ook op dieper liggende processen.

Energie optimalisering

Inzicht in deze gegevens geeft niet alleen een duidelijk beeld van het verbruik, waarmee maandelijks de energiekosten mee kunnen worden gebudgetteerd, maar staan ook aan de basis voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Doordat wij de energiemonitoring afstemmen op uw wensen en behoeften, voorzien wij u van specifieke inzichten die uw in staat stellen actief bij te sturen. Op deze manier kan er tot 5% in de kosten worden bespaard, en neemt daarnaast ook nog eens uw CO2-uitstoot af.

Uw voordelen

Volledige transparantie in uw energieverbruik
Organisatie specifieke inzichten
Volledig inzicht in uw besparingspotentieel
Volledig inzicht in uw energiekosten

Kortom, middels energiemanagement helpen we organisaties enerzijds bij het inzichtelijk maken van hun energieverbruik en energiekosten, en anderzijds bij het identificeren van besparingsmogelijkheden. Over de gehele linie van energie bieden wij toegevoegde waarde: onafhankelijk, deskundig en betrokken!

Contactpersonen

Ton Streefland

Directeur en Consultant

+31 6 5351 3506
t.streefland@energie-makelaar.com

Herman Laeven

Directeur en Consultant

+31 6 2145 9695
h.laeven@energie-makelaar.com

Edwin de Jong

Directeur en Consultant

+31 6 5271 6489
e.dejong@energie-makelaar.com

Antoine Badart

Consultant

+31 6 1160 4390
a.badart@energie-makelaar.com

Erik Maljers

Consultant

+31 6 5087 7955
e.maljers@energie-makelaar.com

Dènis Bronwasser

Consultant

+31 6 5377 1228
d.bronwasser@energie-makelaar.com