Contractmanagement en optimalisatie

Uw energie is onze passie. Contractmanagement is een volgende verdiepingsslag in onze dienstverlening die start nadat de inkoopstrategie is bepaald en het inkoopcontract is afgesloten. We waken niet alleen over de correcte naleving van de energiecontracten, maar realiseren ook verdere optimalisaties binnen uw energiecontracten, uw energieverbruik en energie portefeuille.

Om ervoor te zorgen dat u nooit te veel betaalt, zullen we gedurende onze gehele dienstverlening terugkerend zorg dragen voor:

Optimalisatie & Monitoring Contractwaarden en Capaciteiten
Signalering & Begeleiden Energiebelasting Vrijstellingen en Klimaattaks
Bewaking Bandbreedtes & Termijnen
Factuurcontrole- of fiattering & Opvolging emissies
Mutatiebeheer & Administratieve Support

Optimalisatie en monitoring contractwaarden en capaciteiten

Als grootzakelijke energieafnemer betaalt u maandelijks aan de netbeheerder voor uw aansluitcapaciteit, maar tevens voor het reserveren van een bepaalde capaciteit in het gas- of elektriciteitsnet. Nog te vaak zien we dat deze contractwaarden hoger liggen dan dat uw daadwerkelijk van het net vraagt. Ook constateren we dat de capaciteitsvraag in de loop der jaren sterk kan veranderen door bijvoorbeeld wijzigingen in productie, bezetting of efficiencymaatregelen. Met behulp van onze bewakingssystemen signaleren wij in een vroeg stadium deze veranderende behoefte. In het geval uw behoefte lager wordt, kunnen we de kosten voor transport, dewelke de komende jaren fors zullen stijgen, substantieel reduceren.

Signalering & Begeleiden Energiebelasting Vrijstellingen en Klimmaattaks

Een aanzienlijke kostenpost voor grootzakelijke energieafnemers is de afdracht van energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). Nu bestaan er diverse mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een volledige of gedeeltelijke teruggave van de energiebelasting. Echter dienen deze aanvragen door de zakelijke afnemer zelf geïnitieerd te worden. Aangezien we  in het bezit zijn van alle benodigde expertise en rechtstreekse contacten met de dienst Milieubelastingen hebben, betekent dit dat we geen kansen onbenut laten. Het is niet voor niets dat wij door verschillende klanten aangewezen zijn als gevolmachtigde voor de afhandeling van deze aanvragen.

Klimaattaks

Energie Makelaar is tevens expert op het gebied van regelgeving rondom CO2-uitstoot. Zo verplicht de Europese regelgeving middels het EU-ETS de grote, energie-intensieve bedrijven voor het inkopen van één emissierecht per uitgestoten ton CO2. Met de invoering van de klimaattaks per 1 januari 2021 krijgt deze groep daar nog een kostenpost bij op. Middels deze nationale regeling is er een minimaal tarief voor de CO2-uitstoot vastgesteld. Deze stijgt jaarlijks, terwijl de vrijstelling over een deel van de uitstoot stapsgewijs afneemt. Wij helpen u graag met het bepalen van de impact van deze enorme kostenstijgingen voor uw organisatie. Daarnaast komen wij met adviezen over mogelijke maatregelen ter voorkoming of reductie van deze kostenstijging.

Bewaking Bandbreedte & Termijnen

Bewaking bandbreedte

Afhankelijk van afgesloten contract kan een voorwaarde zijn dat de leverancier een ander energietarief of boete in rekening brengt, zodra de grootzakelijke energieafnemer meer of minder gas of elektriciteit is gaan afnemen dan de bandbreedte toestaat. Uiteraard houden we met dergelijke voorwaarden rekening bij de vaststelling van de inkoopstrategie en het afsluiten van een inkoopcontract. Echter wilt u dan niet als organisatie achteraf alsnog verrast worden met hogere kosten. Daarom houden wij in de gaten of uw energieverbruik in lijn ligt met de afgesproken bandbreedte. Ook spelen we tijdig in op verwachte veranderingen in uw energieverbruik.

Bewaking termijnen

Als grootzakelijke energieafnemer bent u helaas minder goed beschermd door de overheid, dan consumenten en kleinzakelijke afnemers. Wij bewaken daarom, als onderdeel van onze dienstverlening, de geldende looptijd en opzegtermijnen van uw contracten. We voorkomen hiermee dat uw contract stilzwijgend verlengd wordt tegen eenzijdig door de leverancier te bepalen tarieven. Hierbij is een stilzwijgende verlenging van de duur van een jaar tegen hogere tarieven eerder regel dan uitzondering. Tevens voorkomen we hiermee dubbele overeenkomsten met daarmee samenhangende afkoopboetes.

Factuurcontrole of -fiattering & Opvolging Omissies

De controle van energiefacturen kan een tijdrovende klus zijn. Als grootzakelijke verbruiker krijg je met vele facturen van diverse partijen te maken. U ontvangt namelijk niet alleen met facturen van energieleveranciers, maar ook van de leverancier van infradiensten en meetdiensten, netbeheerders en brokers. Daarnaast geldt dat de overheid en landelijke transportbeheerder, dan wel indirect, ook nog kosten in rekening brengt. Dit betekent dat diverse kostenposten op de verschillende facturen overal en nergens vandaan komen Wat het controleren van facturen niet alleen tijdrovend maakt, maar ook nog eens heel erg complex.

Factuurcontrole

Aangezien de controle van energiefacturen tot ons dagelijks werk behoort, weten wij als geen ander hoe we de facturen op juistheid kunnen controleren. We maken hierbij gebruik van een systeem speciaal ontworpen voor het controleren van alle kostenposten en de verbruiken op alle energiefacturen. Door het op tijd lokaliseren van incorrecte facturen betaalt u nooit te veel. Verdere incorrecte facturen worden voorkomen en de onterechte betalingen worden door Energie Makelaar teruggevorderd.

Mutatiebeheer & Administratieve Support

In de loop van der jaren kunnen er aansluitingen wegvallen en/of bijkomen, hetgeen met name geldt voor multi-sites. Een goede administratie met tijdige en correcte doorgifte van mutaties naar de verschillende marktpartijen voorkomt onnodig kosten en boetes. Energie Makelaar kan deze aanmeldingen en afmeldingen op efficiënte wijze voor u uitzetten, opvolgen en verwerken. Wij nemen contact op met de diverse partijen (leverancier, meetbedrijf, netbeheerder etc.), bewaken en rappelleren. Uiteraard houden we hierbij rekening met de gestelde voorwaarden in uw contract.

Mutaties

Wij zijn de schakel tussen u en uw energiepartij voor al uw energie zaken: van het wijzigen van de contactgegevens op de factuur, het verhogen of verlagen van voorschotbedragen tot het voorkomen en oplossen van omissies. Bij ons heeft u een vast en vertrouwd aanspreekpunt, waar u al uw vragen neer kunt leggen. Wij pakken het van A t/m Z voor u op, waarna wij u van een terugkoppeling voorzien. Op deze manier kunt u uw kostbare tijd besteden aan andere zaken.

Uw voordelen

Maximale reductie totale energiekosten
Volledige ontzorging
Eén vast & vertrouwd aanspreekpunt

Kortom, u betaalt nooit meer dan nodig is, en wij nemen uw hele energie portefeuille voor onze rekening. Over de gehele linie leveren wij expertise die uw totale energienota optimaliseert: onafhankelijk, deskundig en betrokken!

Contactpersonen

Ton Streefland

Directeur en Consultant

+31 6 5351 3506
t.streefland@energie-makelaar.com

Herman Laeven

Directeur en Consultant

+31 6 2145 9695
h.laeven@energie-makelaar.com

Edwin de Jong

Directeur en Consultant

+31 6 5271 6489
e.dejong@energie-makelaar.com

Antoine Badart

Consultant

+31 6 1160 4390
a.badart@energie-makelaar.com

Erik Maljers

Consultant

+31 6 5087 7955
e.maljers@energie-makelaar.com

Dènis Bronwasser

Consultant

+31 6 5377 1228
d.bronwasser@energie-makelaar.com