Mogelijkheden voor vrijstelling van energiebelasting voor een WKK-installatie

Als onderdeel van het Fit-for-55-pakket, heeft Europese Commissie een voorstel ingediend voor herziening van de Richtlijn energiebelastingen. Het doel van het voorstel is om de richtlijn beter te laten bijdragen aan de aangescherpte klimaatdoelen. Hiertoe stelt de Commissie voor de belastingen op energieproducten en elektriciteit in lijn te brengen met het energie-, milieu- en klimaatbeleid van de EU om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Er is in het voorstel ook de mogelijkheid dat aardgas die in warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) gebruikt wordt, wordt vrijgesteld voor zover die ziet op elektriciteitsopwekking. Hiermee wil de overheid voorkomen dat er dubbele heffing betaald wordt: 1. Op de productie van elektriciteit uit aardgas (WKK) en 2. Het gebruik van elektriciteit in een installatie.  ‘’Nieuw is dat over het aardgasdeel dat ziet op de opwekking van warmte ten minste het minimumtarief moet worden gehanteerd. Elektriciteit opgewekt in WKK’s mag worden vrijgesteld van energiebelasting voor zover sprake is van «high efficiency co-generation».’’

Om voor vrijstelling energiebelasting in aanmerking te kunnen komen moet uw WKK-installatie een minimum energetisch opwekkingsrendement (conversie) realiseren, het zogenaamde Senter-rendement. Dit is vastgesteld op 60 procent.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.